Skillnaden mellan front- och back-end

I IT-världen är begreppen “front-end” och “back-end” vanligt förekommande. Om du är en nybörjare till webbutveckling har du troligtvis stött på dem en hel del. Trots att de är två olika teknologier, är de som Bonnie och Clyde – de klarar sig sällan utan varandra. De flesta webbsidor på internet är nämligen uppbyggda på kommunikationen mellan dem.

Front-end

Front-end delen av en webbsida är det som en användare ser och interagerar med i en webbläsare. Det inkluderar allt som en användare direkt upplever: texter, färger, bilder och navigering exempelvis. För att bygga upp front-end delen av webbsidan, även kallat “client-side”, används tre programmeringsspråk:

1. HTML -det fundamentala programmeringsspråket som organiserar webbsidan och beskriver vad som ska finnas på den, exempelvis bilder och texter.
2. CSS – beskriver hur innehållet på webbsidan ska se ut, såsom färger, layout och typsnitt.
3. JavaScript – används för att göra innehållet på webbsidan interaktiv och dynamisk, till exempel att kontrollera fält i ett formulär eller byta en bild med viss intervall. Förvirrande nog har JavaScript inget att göra med programmeringsspråket Java.

När du besöker en webbsida exponeras din webbläsare för dessa programmeringsspråk. Det är då upp till webbläsaren att tolka koden och bygga upp webbsidan utifrån det. Därför kan en webbsida se helt annorlunda på två olika enheter.

Back-end

För statiska webbsidor finns alltså all information för hur webbsidan ska se ut i front-end koden. Men för att webbsidan ska bli dynamisk behövs även back-end. Back-end är den delen av webbsidan som du inte ser, utan koden utförs på servern (därav “server-side”). För att lagra och organisera data används alltså back-end. På back-end sidan är valet av programmeringsspråk inte lika monotont, utan här finns massor att välja på: PHP, C#, Python och Ruby till exempel.

När du exempelvis registrerar dig eller fyller i ett formulär på en webbsida skickas en förfrågan till servern som hanteras av back-end koden. Informationen kan då lagras i en databas och ett mejl kan skickas iväg till användaren.

Front- och back-end samarbetar alltså i dynamiska webbsidor. Man behöver inte vara ett geni för att lista ut att en front-end utvecklare alltså jobbar med att skriva front-end kod, och att en back-end utvecklare skriver kod på back-end. En full-stack utvecklare är någon som skriver både front- och back-end kod.