Pro-bono, systemutveckling Skräddarsydd e-handel för årliga eventet EP-dagen

EP-dagen är ett årligt event som arrangeras av föreningen Entreprenörsprogrammets Vänner (EPV) tillsammans med elever från Entreprenörsprogrammet. Eventet tar varje år form med spännande ämnen och samlar vanligtvis mellan 700 och 1000 besökare.

Utmaningen har tidigare varit en överbelastning i administrativt arbete för medlemmarna i föreningen, vilka har arbetat frivilligt. Varje år sker omkring 400 transaktioner från såväl privatpersoner som företag och tidigare behövde all fakturering, kontroll av betalning och biljetthantering skötas manuellt.

För att underlätta processen från köp till biljetthantering tog vi ideellt fram ett skräddarsytt system i Laravel till föreningen. Såväl privatpersoner som företag kan köpa biljetter direkt på epdagen.se eller med en unik länk till varje elev, exempelvis epdagen.se/melvinhagberg. Därefter sker betalning via kort eller Swish direkt på webbsidan. För företag finns även möjligheten att välja faktura, varpå en faktura automatiskt genereras och skickas till företaget.

Vid lyckad betalning skickas sedan biljetterna per automatik till köparen. På EP-dagen visar köparen upp sin biljett som innehåller en unik QR-kod, varpå biljetten kan scannas och bekräftas.

Bakom systemet finns en välutvecklad administrationspanel där elever kan få överblick över egen försäljning, hur sin klass ligger till i förhållande mot andra klasser samt vad varje elev i den egna klassen har sålt för.